تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | 16:37 | نویسنده : حامد زرین مکان

موبایل همراه سبز

به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تخصصی خرید و فروش سیم

کارتهای  0912  افتخار دارد جهت یاری رساندن به مشتریان محترم 

تسهیلات ویژه ای به خریداران و دارندگان خطوط 0912 پرداخت نماید.

 

جهت دریافت اصلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

 

02144289486

02144289487

09121243334تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | 16:32 | نویسنده : حامد زرین مکان
 
 
کارکرده صفر قیمت شماره خط
*   Call 1000      667
*   Call 2000      667
*   20000 139   2   139
*   14000 11   22   572
*   11000 110   69   39
*   6000 106   06   81
*   6000 123   87   82
*   5500 113   99   86
*   5500 159   59   08
*   5500 101      7869
*   5500 189   89   92
*   5500 114   0   876
*   5300 169      8111
*   5000 119   24   50
*   5000 126   96   91
*   4500 150   69   64
*   4000 127   92   20
*   3900 10   75   365
*   3900 1350      636
*   3900 140   39   70
*   3900 154   08   03
*   3900 145   0   757
*   3800 1   968   969
*   3000 175   68   20
*   2700 172   96   39
*   2600 197   23   59


تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | 16:28 | نویسنده : حامد زرین مکان
کارکرده صفر قیمت شماره خط
*   9500 3333      695
*   5000 3 2 2 2 0 2 5
*   3000 3 7 7 7 8 7 6
*   3000 3003      842
*   2500 34   34   268
*   2500 337   0   334
*   1800 335   7   345
*   1500 318   53   83
*   1350 384   78   72


تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | 16:28 | نویسنده : حامد زرین مکان
کارکرده صفر قیمت شماره خط
*   6000 209      4005
*   6000 204      5009
*   4000 290   84   90
*   4000 20   70   350
*   3000 224   88   58
*   3000 254   56   50
*   3000 213      9559
*   2700 28   600   64
*   1900 207   93   75
*   1850 223   61   15
*   1800 214   82   09
*   1800 2772      408
*   1400 287   93   72


تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | 16:27 | نویسنده : حامد زرین مکان
کارکرده صفر قیمت شماره خط
*   5000 4000      427
*   4500 48888      64
*   2500 40   40   831
*   2500 4   289   289
*   1700 426   26   67
*   1400 409   09   32
*   1000 44   91   891
*   1000 4   859   759
*   750 483   2   486


تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | 16:26 | نویسنده : حامد زرین مکان
کارکرده صفر قیمت شماره خط
*   2300 50   800   81
*   1500 546   90   10
*   680 583   97   70


تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | 16:24 | نویسنده : حامد زرین مکان
کارکرده صفر قیمت شماره خط
*   1000 600   81   35
*   1000 60   90   959
*   850 635   35   57


تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | 16:23 | نویسنده : حامد زرین مکان
کارکرده صفر قیمت شماره خط
*   7000 7   300   800
*   6000 72   000   42
  *
4000 7000      613
 *   3500 73333      74
*   2500 721   21   28
*   2300 716   716   8
*   2000 70   70   958
*   1200 730   85   30
*   1000 723   26   24
*   950 700   86   24
*   950 700   23   86
*   650 779   28   25
*   500 70   539   10


تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | 16:23 | نویسنده : حامد زرین مکان
کارکرده صفر قیمت شماره خط
*   3500 8000      923
*   2400 80  80  50  9
*    1000 836   23   26
836   24   26
*   800 834   34   09
*
  700 843   0   443
*   400 80   946   50
       
  *
300 941   56   90
  * 250 941   59   66